Ongewenste omgangsvormen

De Arbowet verplicht werkgevers beleid te voeren dat erop is gericht psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen of te beperken. PSA betreft factoren die direct of indirect stress teweegbrengen in de arbeidssituaties. 

De impact van ongewenst gedrag op de werkvloer;

Kosten, productiviteit en wettelijke verplichtingen

Pesten, agressie, intimidatie, discriminatie en seksuele intimidatie op de werkplek hebben aanzienlijke gevolgen voor zowel de getroffen individuen als voor het bedrijf als geheel. Dit soort gedrag, of het nu van collega's of externe partijen komt, kan leiden tot langdurig ziekteverzuim, wat financiële implicaties heeft voor het bedrijf. Bovendien leidt het tot een giftige werkomgeving, verminderde motivatie en lagere productiviteit. Het is niet alleen belangrijk, maar ook wettelijk verplicht om maatregelen te nemen om dit soort ongewenst gedrag te voorkomen, zoals vereist door de wetgeving met betrekking tot psychosociale arbeidsbelasting.

Onze vertrouwenspersonen helpen je graag!

Bianca Franken
Register Casemanager, Casemanager Taakdelegatie & Riskmanagement Sociale Zekerheid & Vertrouwenspersoon
Jonny Morad
HR Consultant, Register Casemanager & Vertrouwenspersoon
Sara Nijenhuis
Mede-eigenaar Vitaal & Vertrouwenspersoon