Strategisch HRM

''Voor een veilig en fijn werkklimaat.''

PERSONEELSMANAGEMENT PASSEND BIJ UW ORGANISATIE

PERSONEELSMANAGEMENT PASSEND BIJ UW ORGANISATIE

Du Gardijn plaatst een professionele HRM-adviseur of -manager binnen uw organisatie. Samen stellen we een periode vast waarop de adviseur werkzaam is en als aanspreekpunt beschikbaar is voor al uw vragen en problemen. Zo zorgen we samen voor Human Resource Management die passend is bij uw organisatie.

PERSONEELSPLANNING

Met een goede personeelsplanning kun je zowel de organisatiebehoefte als de personele behoefte vervullen. Het voorkomt een tekort of teveel aan personeel. Ook werk je eraan om het juiste personeel binnen uw organisatie aan het werk te krijgen. Het hebben van een juiste personeelsplanning voorkomt vele knelpunten:

  • Het niet kunnen vinden van de juiste medewerkers en schaarste of tekort aan personeel;
  • werkdruk door onderbezetting op de afdeling;
  • weinig interne doorstroom binnen uw organisatie;
  • moeilijk te vervullen vacatures.

Advies en ondersteuning nodig in het creëren van een optimale personeelsplanning? Wij informeren en adviseren je graag.

PERSONEELSONTWIKKELING

Het bedrijf en de omgeving waar u, samen met uw personeel werkzaam bent, ontwikkelt zich constant. Daarom is het van belang dat ook uw personeel de mogelijkheid wordt geboden om zich te blijven ontwikkelen. Dit kan in vele vormen en door het inzetten van verschillende instrumenten. Hierbij valt onder andere te denken aan duurzame inzetbaarheid, loopbaanontwikkeling en opleidingsbeleid.

DUURZAME INZETBAARHEID

Voor organisaties is het belangrijk dat alle medewerkers goed inzetbaar blijven en dat het verzuim minimaal is. Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid zijn dan ook termen die steeds belangrijker worden voor ondernemers. Een beleid gericht op duurzame inzetbaarheid is dan ook van groot belang. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de specifieke omstandigheden en wensen van de medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Medewerkers zijn op deze manier beter inzetbaar en behalen meer rendement voor uw onderneming.

Vitale en duurzame medewerkers binnen uw onderneming? Wij informeren en adviseren je graag hoe dit te realiseren is.