Arbodienstverlening

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van je werknemers. Wij ondersteunen en adviseren, zodat je aan alle wettelijke verplichtingen voldoet en een veilige en gezonde werkomgeving kunt creëren.
Met onze arbodienstverlening kunnen wij werkgevers volledig ontzorgen. De specialisten van du Gardijn Vitaal komen snel tot de kern van het probleem. Hierdoor krijgen werkgevers meer grip op verzuim en wordt de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroot. Wij begeleiden zieke werknemers en nemen de verzuimbegeleiding op ons. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij het re-integreren bij ziekte.
Bij ons is de persoonlijke benadering van onschatbare waarde. Wij zijn een laagdrempelige arbodienstverlening waarbij wij snel schakelen met de bedrijfsarts. Zo nodig zetten wij interventies in. Wij adviseren en ondersteunen werkgevers bij het opstellen en doorvoeren van een actueel verzuimprotocol  waarbij wij de Wet Verbetering poortwachter in acht nemen. Ook geven wij advies over preventieve maatregelen om verzuim te voorkomen of te verminderen.

RI&E

Wij kunnen jou helpen bij het opstellen en het laten toetsen van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) om meer zicht te krijgen op de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor jouw organisatie. Vervolgens ontvang jij een plan van aanpak met daarin concrete actiepunten. Voordeel hiervan is dat jij hier direct mee aan de slag kunt gaan om de werkomgeving nog gezonder en veiliger te maken.