Re-integratie

Wanneer je werknemer is uitgevallen, door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval, wil je dat hij of zij zo duurzaam mogelijk terugkeert naar het werk. De kans op een duurzame terugkeer van je werknemer kun je vergroten door middel van een re-integratietraject. Er zijn twee re-integratie opties waarvoor du Gardijn Vitaal ingezet kan worden.

Re-integratie vanuit een spoor 1 traject

Wij richten ons vanuit het spoor 1 traject voornamelijk op de terugkeer naar werk bij de huidige werkgever. De nadruk ligt hierbij op andere passende werkzaamheden. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheden en kijken of de werkplek moet worden aangepast, of er mogelijkheden zijn voor een andere functie binnen het bedrijf, of gedeeltelijke werkhervatting mogelijk is. Ook onderzoeken wij de belasting en belastbaarheid en het duurzaam opbouwen van werkuren en werktaken. In eerste instantie kijken wij of er wellicht andere werktijden gehanteerd kunnen worden.

Re-integratie vanuit een spoor 2 traject

Als re-integratie vanuit een 1e spoor traject niet mogelijk blijkt, wordt er overgegaan naar een 2e spoor traject. Bij re-integratie vanuit een 2e spoor traject, onderzoeken wij de mogelijkheden voor een andere functie bij een andere werkgever. Daarnaast bestaat het inzetten van een jobcoach tot de mogelijkheid om te onderzoeken welke werkzaamheden passend zouden kunnen zijn voor jouw werknemer.

Bij dit traject dienen zowel werkgever als werknemer zich beiden volledig in te zetten, om de re-integratie succesvol te laten verlopen.