Intimidatie

Intimidatie is iemands gedrag beïnvloeden door hem angst aan te jagen door te dreigen met negatieve gevolgen. Deze gevolgen kunnen bijvoorbeeld lichamelijk geweld betreffen, maar ook andere negatieve gevolgen, zoals bijvoorbeeld ontslag of negatieve publiciteit. Het gaat in feite om een vorm van manipulatie door iemand doelbewust af te schrikken, voor schut te zetten, bang te maken, in verwarring of verlegenheid te brengen of te verlammen. Er kan onderscheid gemaakt worden in fysieke, verbale en schriftelijke intimidatie. Bij fysieke intimidatie wordt een dreigende houding aangenomen of met geweld gedreigd. Bij verbale of schriftelijke intimidatie wordt het dreigement verbaal of schriftelijk overgebracht.