Pesten

''Ongeveer 8 tot 10 % van de werknemers is slachtoffer van pesten op het werk. ''

In elke werkomgeving worden grappen gemaakt. Deze grappen op de werkvloer met collega’s is gunstig voor de werksfeer. Maar als dit regelmatig ten koste gaat van iemand, is de lol er snel af. Er is dan sprake van pesten in plaats van een ‘’grapje''. Plagen wordt dan pesten. Soms is onderscheid lastig te herkennen. Bij plagen gaat het vaak om een eenmalige gebeurtenis tussen gelijkwaardige partijen. De geplaagde partij kan het nog steeds niet leuk vinden, maar hij kan zich doorgaans prima verdedigen. Het pesten kan ervoor zorgen dat het slachtoffer (en zijn gezondheid) ernstig kunnen leiden. 

In de Arbowet staat de volgende omschrijving;

''Onder pesten wordt verstaan alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, van een of meerdere werknemers (collega's, leidinggevenden) gericht tegen een werknemer of een groep van werknemers die zich niet kan of kunnen verdedigen tegen dit gedrag.''

Vormen van pesten

Pestgedrag uit zich op verschillende manieren:

 • Vervelende opmerkingen maken;
 • Beledigen, uitschelden;
 • Openlijk aanspreken of terechtwijzen;
 • negeren of uitsluiten;
 • Roddelen;
 • Belachelijk maken, grapjes, spot, imiteren, sarcasme;
 • Zinloze of onrealistische taken of deadlines geven;
 • Opzettelijk werkgeralateerde informatie achterhouden;
 • Onjuiste informatie doorgeven;
 • Een persoon onderwerpen aan constant toezicht of controle;
 • Beschadigen of kwijtmaken van eigendommen.

Pesten; het gevolg

Werknemers die te maken hebben met pesterijen, krijgen vaak minder zelfvertrouwen en komen in een sociaal isolement terecht. De persoonlijke waardigheid en mentale integriteit van werknemers raken beschadigd. Het gevolg is groot; slaapproblemen en een verlaagde productiviteit.

Uiteindelijk melden ze zich vaak ziek en kan de spanning ertoe leiden dat de werknemer uitvalt met een burn-out. Van de werknemers met burn-outklachten, heeft een groot aantal te maken met pestgedrag. Een werknemer met een burn-out is al snel 290 dagen niet inzetbaar. Pesten kan dus grote gevolgen hebben voor je werknemer én je bedrijf.