Vertrouwenspersonen

Werkgevers, zowel klein als groot, zijn vanuit de Arbowet wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Daar hoort bij dat je aandacht hebt voor psychosociale arbeidssbelasting (PSA). De vertrouwenspersoon kan hierin een belangrijke rol spelen. Het is voor een bedrijf van belang om te werken met een vertrouwenspersoon. Door ongewenste omgangsvormen aan te pakken kun je vervelende, persoonlijke gevolgen voorkomen. Een vertrouwenspersoon intern en extern is voor een bedrijf bij 10 werknemers verplicht om te hebben.

Wat is een vertrouwenspersoon?

‘’Een vertrouwenspersoon verlaagt de drempel voor het aankaarten van problemen.’’

Neerbuigende opmerkingen, agressie, pesten en seksuele intimidatie. Dit zijn problemen die in elke organisatie kunnen voorkomen en waar mensen letterlijk ziek van kunnen worden. Zo’n melding van ongewenste omgangsvormen moet je als leidinggevend altijd serieus nemen. Maar het kan voorkomen dat het voor een slachtoffer lastig is om hier openlijk over te praten. Op dat moment komt de vertrouwenspersoon om de hoek kijken; Door een vertrouwenspersoon te hebben houdt je je mensen duurzaam inzetbaar.

Taken van een vertrouwenspersoon

De taken van de vertrouwenspersoon zijn niet eenvoudig. Soms kunnen de problemen waar je werknemers mee te maken krijgen complex zijn. De vertrouwenspersoon is er onder meer voor het opvangen, begeleiden en ondersteunen van werknemers, het analyseren van voorvallen en adviseren hierover en voor het verwijzen naar professionele hulpverleners. Nog eens op een rij:

  • Klachten afhandelen
  • Voorlichting en preventie
  • Signaleren en adviseren

Deze taken mogen enkel worden uitgevoerd door onafhankelijke en gecertificeerde vertrouwenspersonen. 

Strikte vertrouwelijkheid

Duidelijk zal zijn dat het in alle gevallen gaat om delicate kwesties die op een juiste manier moeten worden opgelost. De term vertrouwelijkheid zit besloten in de naam van de functie. De vertrouwenspersoon behandelt alle hulpvragen in strikte vertrouwelijkheid. Er wordt pas actie ondernomen als de melder daarmee instemt. Een van de voorwaarden is dan ook dat een vertrouwenspersoon een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon is, die het vertrouwen heeft van werknemers, leidinggevenden en directie.

Onze vertouwenspersonen!

Sara Nijenhuis
Mede-eigenaar Vitaal & Vertrouwenspersoon
Jonny Morad
HR Consultant, Register Casemanager & Vertrouwenspersoon
Bianca Franken
Register Casemanager, Casemanager Taakdelegatie & Riskmanagement Sociale Zekerheid & Vertrouwenspersoon