Alternatieven voor ziekmelden?

Verlofregelingen bieden werknemers de mogelijkheid om tijdelijk afwezig te zijn van het werk, om verschillende redenen zoals rust, persoonlijke verplichtingen, ziekte, ouderschap, of persoonlijke ontwikkeling.

Medewerkers melden zich soms ziek omdat ze tijd nodig hebben voor persoonlijke zaken, een ziek kind bijvoorbeeld.
Privé zaken kunnen ervoor zorgen dat de balans tussen werk en privé (tijdelijk) minder goed is.

Informeer medewerkers over de verschillende verlofvormen en de daarbij geldende regels. Advies is om dit niet pas te doen als de noodzaak zich voordoet. Zorg ervoor dat medewerkers de juiste route weten.
Goede communicatie en een transparant verlofbeleid dragen bij aan het verlagen van verzuim.